سوالات متداول

soalپشتیبانی سایت های آماده به چه صورت میباشد؟

javabپشتیبانی محصولات آکسان وب فقط به مدت یکسال از تاریخ خرید انجام میگردد. بعد از آن تاریخ به درخواست های پشتیبانی طبق تعرفه پشتیبانی و اخذ هزینه پاسخگویی خواهد شد.


soalمنطور از کد محصول چیست؟ 

javabدر صفحه هر محصول یک کد شناسه یا کد محصول نوشته شده است که شما براساس کد محصول می توانید سفارش خود را بصورت آنلاین یا از طریق ارسال کد محصول مبلغ سفارش را پرداخت نمایید تا براساس کد محصول سایت آماده ی مورد نظر برای شما فعال شود.


soalمنظور از کد سفارش چیست؟

javabدر صورتی که وب سایت آماده ای را انتخاب کرده و پرداخت انجام شود بعد از اتمام پرداخت کد سفارش برای شما نشان داده خواهد شد که از طریق همان کد می توانید پیگیر سفارش خود باشید.